Werkwijze

Prosix kent een vaste werkwijze om projecten en overige werkzaamheden adequaat en op correcte manier uit te voeren. Deze werkwijze is ingedeeld in 6 stappen, zodat de kaders waarin we werken correct zullen worden vastgesteld.

Fase 1:
Kennis making.

Wij willen de klant waarvoor we een opdracht uitvoeren leren kennen. Dit doen wij door middel van een vrijblijvende kennismaking. Het te realiseren project wordt op papier uitgewerkt in een aanbieding, evenals een urencalculatie. Indien wenselijk kan er ook een globale planning worden uitgewerkt.

Fase 2:
Ontwerp.

In de ontwerpfase wordt er een functioneel en technisch ontwerp (indien nodig) gemaakt. Je ontvangt de eerste visuele conceptversie van ons. Hierna volgt een brainstormsessie waarin het design, het functioneel ontwerp (FO) en technisch ontwerp (TO) worden gefinetuned.

Fase 3:
Realisatie.

Het bouwen kan beginnen en iedereen weet wat er moet gebeuren. Binnen gestelde kaders wordt het project vormgegeven in een testomgeving. Aan het einde van deze fase zijn de werkzaamheden in grote lijnen gereed.

Fase 4:
Optimalisatie.

Samen met de klant testen we de gemaakte producten. Wat kan beter of wat moet anders? Een verbeterslag wordt gedaan n.a.v. deze test.

Fase 5:
Productie.

We publiceren alles wat is gemaakt in productie. De klant ontvangt alle benodigde gegevens. De documentatie wordt door ons overgedragen aan de klant.

Fase 6:
Nazorg.

We bespreken waar de klant naast de opgeleverde producten nog verder tegen aan loopt. Op deze wijze ontzorgen wij onze klanten, zodat zij zich kunnen richten op hun eigen specialisme. We kijken hier naar de lange termijn doelstellingen en doen een voorstel tot samenwerken voor onderhoud en support.

Ook online succesvol worden?

Neem contact met ons op, of vraag een offerte aan.