Werkwijze

Prosix kent een vaste werkwijze om projecten en overige werkzaamheden adequaat en op correcte manier uit te voeren. Deze werkwijze is ingedeeld in 6 stappen, zodat de kaders waarin we werken correct zullen worden vastgesteld.

Fase 1:
Kennismaking.

Wij willen de klant waarvoor we een opdracht uitvoeren eerst leren kennen. Dit doen wij door middel van een eerste vrijblijvende kennismaking. Het te realiseren project wordt vervolgens op papier uitgewerkt in een aanbieding, evenals een urencalculatie. Indien wenselijk kan er ook een globale planning worden uitgewerkt.

Fase 2:
Ontwerp.

In de ontwerpfase wordt er een functioneel en technisch ontwerp (indien nodig) gemaakt. De eerste visuele conceptversie ontvang je van ons. Hierna volgt een gezamenlijke brainstormsessie waarin het design, functioneel ontwerp (FO) en technisch ontwerp (TO) worden geëvalueerd en gefinetuned.

Fase 3:
Realisatie.

Het echte bouwen kan nu beginnen en iedereen weet wat er moet gebeuren. Binnen de gestelde kaders wordt het project vormgegeven in een testomgeving. Aan het einde van deze fase zijn de werkzaamheden in grote lijnen gereed.

Fase 4:
Optimalisatie.

Samen met de klant testen we de gemaakte producten. Wat kan beter of wat moet anders? Een verbeterslag wordt gemaakt naar aanleiding van deze test.

Fase 5:
Productie.

Alles wat is ontworpen en gemaakt wordt nu opgeleverd voor productie. De klant ontvangt alle benodigde informatie en gegevens. De documentatie wordt door ons overgedragen aan de klant.

Fase 6:
Nazorg.

We bespreken waar de klant in het gebruik van de opgeleverde producten nog verder tegen aan loopt. Onze ondersteuning zorgt voor focus bij de klant op zijn eigen kernactiviteiten. Wij kijken bij Prosix altijd naar de lange termijn doelstellingen van onze klanten, en doen een passend voorstel tot samenwerken bij onderhoud en support.

Ook online succesvol worden?

Neem contact met ons op, of vraag een offerte aan.